ARCH·e system fieldwork

ARCH·e system fieldwork és el mòdul de camp d'ARCH·e system. Els procediments i les tecnologies desenvolupades s'apliquen, principalment, a la recollida de dades en jaciments arqueopaleontològics.

Des dels seus inicis (1997), el sistema ha mantingut el principi d'una conexió sense fils de tot el maquinari. El programari desenvolupat per a la PDA de l'arqueòleg i el gestor de dades i de fluxes de l'ordinador, fan possible la transparència i senzillesa de totes les operacions.

 
 

ARCH·e system fieldwork és la part tècnica i de renovació metodològica de l'excavació. La innovació en els sistemes de registre passa per la integració real de la informàtica com a procediment de gestió i anàlisi de dades de camp amb un fort component on demand.

 

 

 
     
Estructura i organització
Elements
 

Arch·e fieldwork PDA

Es tracta d'un aplicatiu especialment desenvolupat per les PDA. Recull els procediments de registre de dades especialment concebuts per a jaciments arqueopaleontològics.

Arch·e fieldwork desktop

Instal·lat en un portàtil de camp, és el nucli del sistema. Aquest mòdul gestiona tots els fluxes de dades i permet l'accés a la base de dades (edició i control dels registres). Disposa de funcions de control d'errors, d'edició de llistats, plantes i perfils arqueològics.
 

Impressora

La impressora, conectada al portàtil o a un servidor d'impressió wifi, permet l'obtenció, per a cada registre, d'una etiqueta amb les dades del jaciment i de l'objecte (quadre, número, coordenades, etc...)
 

Terminal TSC2

Aquesta controladora TRIMBLE gestiona el fluxe de peticions que efectuen els arqueòlegs des de les seves PDA, de mesura de posició dels objectes (XYZ). L'usuari no ha de desplaçar-se fins a l'estació total, ja que aquesta, robòtica, actuarà autònomament. El programari LOCUS, instal·lat a la controladora, efectua aquesta gestió ESTACIO<=>USUARI.

   

Estació total

L'estació total TRIMBLE obté, a petició d'un usuari , la posició d'un objecte arqueològic o d'un punt, tenint en conte un prisme específic. L'estació, robòtica, cerca i localitza el prisme amb el amb el qual es vol efectuar la medició. A l'excavació pot haver-hi, simultàniament, fins a 8 prismes actius.
 

Prisme actiu

El prisme actiu és un prisme topogràfic dotat d'un identificador únic que permet, a l'estació total robòtica, identificar-lo i efectuar una mesura.
 

Wifi

Tota la transmissió de dades del sistema està organitzada en una xarxa WiFi exclusiva i protegida. Aquesta xarxa permet la intercomunicació de tots els elements del sistema i, si existeix, l'accés a internet.
 
     
     
   
Amplia la informació aquí!